Paslaugos

TBA (Tarpbibliotekinis abonementas)
Tarpbibliotekinis abonementas – tai galimybė užsisakyti ir gauti bibliotekoje nesančius dokumentus iš kitų Lietuvos bibliotekų. Visas leidinių persiuntimo pašto išlaidas apmoka vartotojas.
Paslaugos teikiamos bibliotekos skyriuose, aptarnaujančiuose skaitytojus, ir filialuose.
Paskutinį kartą redaguota: 2019-01-27