Renginiai

Susitikimas su kunigu jėzuitu Bibliografijos-informacijos skyriuje

2019 10 10

Spalio 9 d. Šiaulių miesto savivaldybės viešosios bibliotekos Bibliografijos-informacijos skyriuje įvyko susitikimas su kunigu jėzuitu Artūru Sederevičiumi SJ. Renginys skirtas Jėzuitų misijų Lietuvoje metams.

Kunigas jėzuitas Artūras Sederevičius susitikime trumpai pristatė save. Šiauliuose jis pirmą kartą buvo 2003-2005 metais – atliko praktiką Šiaulių jėzuitų naujokyne. Po 16 metų sugrįžo į Šiaulius, jau eidamas rektoriaus pareigas. Jėzuitu jis tapo ne iš karto – buvo kunigu Vilkaviškio vyskupijoje.

0001_5_1570715021-6fdd0885538cfb04f7b3c6cfe8be65da.jpg
2005-2008 metais buvo kapelionas. Daug metų mokėsi, taip pat Čikagoje studijavo magistrantūrą, kad taptų jėzuitu. Šiuo metu yra ne tik Šiaulių Š. Ignaco Lojolos bažnyčios rektorius, bet Latvijos ir Lietuvos bažnyčios provincijos ekonomas.
Kalbėdamas apie tapimą jėzuitu, kunigas sakė, kad tai gali užtrukti 10 metų. Jėzuitų studijos – tai teologijos , filosofijos studijos , po to atliekama praktika jėzuitų naujokyne, dirbamas fizinis darbas, įvairi veikla mokykloje, po to trunkančios 30 dienų rekolekcijos (tyloje), po kurių duodami įžadai.

Kalbėdamas apie jėzuitus, jis pabrėžė, kad jėzuitai yra katalikai. Tai katalikų bendruomenė, turinti mažesnę grupelę. Taip atsirado ir pranciškonai, ir jėzuitai. Jėzuitas Artūras Sederevičius paminėjo Šv. Ignacą Lojolą, kuris yra Romos katalikų bažnyčios jėzuitų ordino įkūrėjas. Šv. Ignacas Lojola tarnavo kariuomenėje, ginant tvirtovę buvo sunkiai sužeistas, bet pasveiko. Po šio įvykio jis pradėjo skaityti religinio turinio knygas – Jėzaus ir šventųjų gyvenimai. Jų paveiktas nusprendė pasišvęsti Viešpaties Dievo tarnystei. Jis visą savo gyvenimą siejo su Dievu, tuo pagrindu atsirado dvasinės pratybos. Tuo metu buvo toks laikmetis, kai vyko kova su M. Liuteriu, bei reformacija ir protestantais.

Jėzuitai yra viena mažiausių bendruomenių pasaulyje. Dabar yra įsteigta Latvijos ir Lietuvos jėzuitų provincija, o jau nuo 2021 metų balandžio mėnesio bus įsteigta Europos šalių provincija, kurią sudarys daug šalių, tame tarpe net Šveicarija. Jėzuitų misijos veikimas labai platus – mokyklos, universitetai, daugiausiai su švietimo įstaigomis susijusi veikla. Iš istorijos – tai, kad prie universiteto buvo įsteigta „Apteka", kuri susijusi su jėzuitų veikla. Jėzuitai – tai kunigai , turintys daug papildomos veiklos. Tik sulaukę 90 metų tampa laisvi nuo darbo bažnyčioje.

Kunigui Artūrui Sederevičiui buvo užduoti klausimai – apie jėzuitų misiją Lietuvos bažnyčioje, taip pat kur mokosi jėzuitai ir dar daug klausimų. Bibliotekoje paruošta spaudinių paroda Jėzuitų misijų Lietuvoje metams.
Paskutinį kartą redaguota: 2019 10 10