Renginiai

Įvyko baigiamoji Interreg projekto konferencija „Bibliotekos iš kartos į kartą“

2019 08 30

Įgyvendinant 2014–2020 m. Interreg V-A Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programos projektą „Development of Innovative library solutions for different generations in the border region" (Inovatyvių bibliotekos sprendimų skirtingoms kartoms plėtra pasienio regione) Nr. LLI-110, finansuojamą Europos Sąjungos lėšomis, rugpjūčio 29 d. Jelgavos miesto bibliotekoje (Latvija) įvyko baigiamoji konferencija „BIBLIOTEKOS IŠ KARTOS Į KARTĄ". Kadangi vykdytas projektas buvo tarptautinis, konferencija vyko anglų kalba.

0001_26_1567156451-8ea1498f0107a9ce1cdcf9d9c67af73e.jpg
Projekto partnerių susitikime dalyvavo Šiaulių miesto savivaldybės viešosios bibliotekos direktorė Irena Žilinskienė, vyr. bibliotekininkė projektinei veiklai Kristina Mikliuvienė, vyr. bibliotekininkė Jurgita Januševičiūtė-Taralė, vyresn. bibliotekininkė Rimantė Filipavičienė, vyresn. bibliotekininkė Danutė Meškaitė, vyresn. bibliotekininkas Tomas Januškevičius, bibliotekos buhalterė Giedra Janušauskienė. Kaip garbės svečiai buvo pakviesti Šiaulių miesto savivaldybės mero pavaduotojas Egidijus Elijošius ir Jelgavos miesto savivaldybės mero pavaduotoja Rita Vectirane.

Visus susirinkusius pirmiausia pasveikino trijų bibliotekų direktorės ir Lietuvos bei Latvijos garbės svečiai.

Konferencijoje, kuri buvo suskirstyta į tris dalis, pristatyti Šiaulių miesto savivaldybės viešojoje bibliotekoje, Jelgavos miesto bibliotekoje ir Liepojos centrinėje mokslinėje bibliotekoje įvykdyti projekto darbai, sėkmingai pasiekti rezultatai.
Pirmojoje konferencijos dalyje kiekviena projekto partnerė pristatė išsamius pranešimus apie projekto įgyvendinimo eigą ir sėkmę bibliotekoje. Šiaulių miesto savivaldybės viešosios bibliotekos pranešimą „Inovatyvių bibliotekos sprendimų skirtingoms kartoms plėtra pasienio regione" („Development of Innovative library solutions for different generations in the border region") skaitė vyr. bibliotekininkė projektinei veiklai K. Mikliuvienė.

Antrojoje dalyje Jelgavos miesto bibliotekos ir Liepojos centrinės mokslinės bibliotekos atstovai pristatė pranešimus apie strategines projekto gaires apie novatoriškas bibliotekų paslaugas, metodus ir sprendimus skirtingoms lankytojų grupėms, ateities darbo su skirtingomis kartomis rinkodaros planą ir naujų bibliotekų paslaugų populiarinimą bei pateikė apžvalgą apie geriausius savitarnos diegimo metodus tarptautinėse bibliotekose.

Trečioji konferencijos dalis buvo skirta pristatyti tradicinius ir inovacinius veiklos būdus viešosiose bibliotekose. Pranešimą „Savanorystė Šiaulių miesto savivaldybės viešojoje bibliotekoje Interreg projekto ribose" („Volunteering in the Siauliai city municipality public library and Interreg project frames") skaitė vyr. bibliotekininkė kultūrinei-edukacinei veiklai J. Januševičiūtė-Taralė. Gerąja patirtimi taip pat pasidalino Bauskės centrinė biblioteka (Latvija) ir Ventspilio skaitmeninis centras (Latvija).

Šiandien bibliotekos eina į priekį kartu su laiku, kuria ir ieško naujų sprendimų ir naujų pasiūlymų. Tad renginio metu ne kartą buvo akcentuojama, kaip projektas prisidėjo prie bibliotekos įvaizdžio keitimo ir bibliotekų paslaugų gerinimo lankytojams.

Konferencija buvo užbaigta pasirašant bendradarbiavimo sutartį tarp Šiaulių miesto savivaldybės viešosios bibliotekos, Jelgavos miesto bibliotekos ir Liepojos centrinės mokslinės bibliotekos, taip pat padėkomis projekto partneriams ir bendra konferencijos dalyvių nuotrauka.

Projekto metu buvo siekiama gerinti bibliotekų efektyvumą ir darbuotojų gebėjimus kokybiškai aptarnauti skirtingų kartų klientus pagal individualius jų poreikius, paskatinti vyresnio amžiaus žmonių integraciją į visuomenę ir, pasitelkiant interaktyvias priemones ir edukacinius žaidimus, užtikrinti tikslingą ir produktyvų vaikų susidomėjimą asmeniniu tobulėjimu.

Įgyvendinant 2014–2020 m. Interreg V-A Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programos projektą „Development of Innovative library solutions for different generations in the border region" (Inovatyvių bibliotekos sprendimų skirtingoms kartoms plėtra pasienio regione) Nr. LLI-110, finansuojamą Europos Sąjungos lėšomis, Šiaulių miesto savivaldybės viešosios bibliotekos „Saulės" filiale buvo įkurtas Užsienio kalbų mokymosi centras ir Šeimos erdvė.

Šis straipsnis parengtas naudojant Europos Sąjungos finansinę paramą. Už šio straipsnio turinį atsako Šiaulių miesto savivaldybės viešoji biblioteka. Jokiomis aplinkybėmis negali būti laikoma, kad jis atspindi Europos Sąjungos nuomonę.

Nuotraukos - Šiaulių miesto savivaldybės viešosios bibliotekos ir Jelgavos miesto bibliotekos.Paskutinį kartą redaguota: 2019 09 02