Renginiai

Atidaryta Lietuvos skautijos 100-mečiui skirta keliaujanti paroda „Budėti – reiškia tarnauti“. „Misijų stotelės“.

2019 01 16

Lietuvos skautų organizacija, įkurta 1918-aisiais – tais pačiais metais, kuriais buvo atkurta Lietuvos valstybė – mini garbingą šimtmečio sukaktį. Šia proga, bendradarbiaujant su Bažnytinio paveldo muziejumi, asociacija „Vyresniųjų skaučių židinys“ parengė keliaujančią parodą „Budėti – reiškia tarnauti“. 

Parodos tikslas – skleisti savanorystės, misionierystės ir lietuvybės apraiškas įvairiose kultūrose bei misijose. Ekspozicija sudaryta atliepiant skautišką šūkį „DIEVUI, TĖVYNEI, ARTIMUI“, kuris puikiai parodo, kokios yra pagrindinės skautų vertybės ir idėjinės gairės. Vyresniųjų skaučių pagalba ši savita ir unikali paroda lanko 10 šalies miestų ir mažesnių miestelių, o iki sausio 31 d. eksponuojama Šiaulių miesto savivaldybės viešosios bibliotekos Bibliografijos-informacijos skyriuje.

 


0001_2_1547637695-6116cdc604b4eef8ff2c2957a1b2c6a2.jpg

Lietuvos skautų organizacija, įkurta 1918-aisiais – tais pačiais metais, kuriais buvo atkurta Lietuvos valstybė – mini garbingą šimtmečio sukaktį. Šia proga, bendradarbiaujant su Bažnytinio paveldo muziejumi, asociacija „Vyresniųjų skaučių židinys“ parengė keliaujančią parodą „Budėti – reiškia tarnauti“. Parodos tikslas – skleisti savanorystės, misionierystės ir lietuvybės apraiškas įvairiose kultūrose bei misijose. Ekspozicija sudaryta atliepiant skautišką šūkį „DIEVUI, TĖVYNEI, ARTIMUI“, kuris puikiai parodo, kokios yra pagrindinės skautų vertybės ir idėjinės gairės. Vyresniųjų skaučių pagalba ši savita ir unikali paroda lanko 10 šalies miestų ir mažesnių miestelių, o iki sausio 31 d. eksponuojama Šiaulių miesto savivaldybės viešosios bibliotekos Bibliografijos-informacijos skyriuje.

Sausio 11 d. Lietuvos skautijos Šiaulių krašte vyr. skaučių „Kupolės“ draugovės sesės surengė parodos atidarymą, kuriame dalyvavo Šiaulių skautų tunto nariai, skautų idėjomis besidomintys moksleiviai bei jaunieji kraštotyrininkai. Susirinkusius dainelėmis pasveikino mokytojos Danguolės Masandukienės vadovaujamas Šiaulių Jaunųjų turistų centro „Muzikinės kraštotyros“ būrelis. Renginį vedė Justina Paslavičiūtė, jai talkino „Medeinos“ draugovės skautė Mažvydė Urbietytė ir „LDK Gedimino“ draugovės patyrusi skautė ir kandidatė į vyr. seses Elzė Urbietytė. Organizacijos atributika ir ženklais išpuoštomis uniformomis vilkinčios merginos pakvietė apžiūrėti parodos eksponatų, kurie suskirstyti į tris pagrindines temas ir papildomas potemes: „DIEVUI“ – misionieriška veikla, vaikų sielovada; „TĖVYNEI“ – apima misionierių, lietuvių veiklą išeivijoje; „ARTIMUI“ – asmeninis bendravimas, atskleidžiantis požiūrį į santykį su kitu žmogumi. Dalis eksponatų pateikiama ant kilnojamų stendų su atspausdinta informacija ir faktais. Kita ekspozicijos dalis – A. Saulaičio surinkti daiktai, kuriuos pristačiusios skautės ne tik papasakojo jų istoriją, bet ir leido žvilgtelėti iš arčiau.  Tai neįkainojama archyvinė medžiaga, surinkta kunigo jėzuito, pedagogo, lietuvių išeivijos visuomenės veikėjo, brolio Antano Saulaičio jo misijų metu. Antanas Saulaitis septynerius metus, 1970 – 1977 m., dirbo misijoje Brazilijoje. Mokėsi brazilų kalbos, stebėjo papročius, kultūrą, perprato indėnų pasaulėžiūrą, pamilo tą kraštą. Sugrįžęs į Lietuvą savo laiką pašventė rašymui, archyvų tvarkymui, indėnų legendų vertimui į Lietuvių kalbą. Kiekvienais metais Lietuvos skautų sąjungos brolių prašomas ir jų iniciatyvą palaikydamas, aukoja skautiškas mišias. Brangindamas misionieriavimo Brazilijoje prisiminimus, surinko daug archyvinės medžiagos apie indėnų tukanų gentį. Informacija supažindina su tautomis, gentimis, jų papročiais ir ypatumais. 2010 m.  Kernavės tunto Jorių vyr. skaučių būrelio sesės sugalvojo tvarkyti brolio Antano rinkinius iš įvairių misijų. Dėžės su daiktais, atvirutėmis, knygomis buvo iškelti iš sandėlių ir pradėtas daryti dėžių turinio surašymas. Darbas buvo pavadintas „Misijų stotelės“ pavadinimu.

Apžiūrėję parodą ir išklausę jos pristatymą, renginio dalyviai buvo pakviesti į edukacinį užsiėmimą atlikti skaučių paruoštų užduočių, skatinančių patyrinėti ir atidžiau pažiūrėti, kas pristatymo metu sužinota ir įsiminta.

Papildomi parodos pristatymai: sausio 15 d. 13.30 val., 18 d. 11.20 val., 25 d. 11.20 val. Kviečiame domėtis ir aplankyti parodą!

 

Informaciją parengė Bibliografijos-informacijos skyrius

Paskutinį kartą redaguota: 2019 01 18