Paslaugos

Projektas „Inovatyvių bibliotekos sprendimų skirtingoms kartoms plėtra pasienio regione“, Nr. LLI – 110

(Self-service libraries for different generations)

Projekto tikslas – bibliotekų viešųjų paslaugų efektyvumo gerinimas ir į klientus orientuoto požiūrio skatinimas atsižvelgiant į įvairaus amžiaus lankytojų, kurie gyvena arba lankosi projekto teritorijoje, skirtingus poreikius.

Bendras projekto biudžetas – 585 262,94 Eur.

ERPF bendrasis finansavimas  - 497 473,48 Eur.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2017.05.01 – 2019.08.31

Projekto partneriai:

  • Jelgavos miesto biblioteka
  • Liepojos centrinė mokslinė biblioteka
  • Šiaulių miesto savivaldybės viešoji biblioteka

Projektą iš dalies finansavo 2014-2020 m. Interreg V-A Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programa

INOVACINĖS BIBLIOTEKOS PASLAUGOS, SPRENDIMAI IR METODAI SKIRTINGŲ KARTŲ KLIENTŲ GRUPĖMS / STRATEGINĖS GAIRĖS
INNOVATIVE LIBRARY SERVICES, METHODS AND SOLUTIONS FOR DIFFERENT CUSTOMS GROUPS / STRATEGIC GUIDELINES

 

Paskutinį kartą redaguota: 2020-01-17