D.U.K.

Jei nerandate Jus dominančio klausimo, spauskite Klausk bibliotekininko! Paslaugos tikslas – suteikti Jums informaciją, susijusią su mūsų biblioteka.

Kokia yra leidinių skolinimosi į namus tvarka?

Asmuo, norėdamas skolintis bibliotekos dokumentus, privalo užsiregistruoti ir įsigyti skaitytojo pažymėjimą. Skaitytojo pažymėjimas suteikia teisę vartotojui gauti panaudai ne daugiau 10 bibliotekos dokumentų ir ne ilgesniam kaip 30 kalendorinių dienų laikotarpiui.

Kaip gauti bibliotekos skaitytojo pažymėjimą?

Reikia pateikti asmens tapatybės dokumentą, užpildyti registracijos kortelę, perskaityti taisykles ir parašu patvirtinti įsipareigojimą jas vykdyti.

Koks skaitytojo pažymėjimo galiojimo laikas?

Galiojimo laikas neterminuotas.

Ką daryti pametus ar sugadinus skaitytojo pažymėjimą?

Kuo skubiau apie tai informuokite bibliotekos darbuotojus. Atsakomybė už Jūsų vardu paimtus ir negrąžintus ar sugadintus leidinius tenka Jums. Skaitytojo pažymėjimą reikės įsigyti kitą.

Ar gali tuo pačiu skaitytojo pažymėjimu naudotis kiti šeimos nariai ar draugai?

Ne. Skaitytojo pažymėjimu gali naudotis tik asmuo, kuriam šis pažymėjimas išduotas.

Kada mokami delspinigiai už laiku negrąžintus spaudinius?

Delspinigiai pradedami skaičiuoti kitą dieną, pasibaigus panaudos terminui. Delspinigiai (0,01€) imami už kiekvieną uždelstą dieną kiekvienam negrąžintam spaudiniui.

Ką daryti praradus bibliotekos leidinį?

Vartotojas, praradęs ar nepataisomai sugadinęs bibliotekos dokumentus turi pakeisti juos tokiais pat arba pripažintais lygiaverčiais dokumentais.

Ką daryti, jei bibliotekoje nėra reikalingos knygos?

Galite naudotis Tarpbibliotekinio abonemento (TBA) paslaugomis (išsamesnė informacija Naudojimosi Šiaulių miesto savivaldybės viešąja biblioteka taisyklėse).

Ar reikia mokėti už naudojimąsi kompiuteriu?

Naudojimasis kompiuteriu yra nemokamas.

Paskutinį kartą redaguota: 2019-03-04