Struktūra ir kontaktai

Veiklos administratorė
Daiva Birutytė
daiva.birutyte@smsvb.lt
(8 41) 52 50 05
Vyr. metodininkė bibliotekinei veiklai
Marytė Eitutienė
maryte.eitutiene@smsvb.lt
(8 41) 52 50 04
Vyr. bibliotekininkė projektinei veiklai
Kristina Mikliuvienė
kristina.mikliuviene@smsvb.lt
(8 41) 52 50 02
L. e. vyr. bibliotekininkės kultūrinei-edukacinei veiklai pareigas
Jurgita Januševičiūtė-Taralė
jurgita.tarale@smsvb.lt
(8 41) 52 50 02
Vyr. bibliotekininkė kultūrinei-edukacinei veiklai, esanti tikslinėse atostogose
Agnė Gumuliauskienė
agne.gumuliauskiene@smsvb.lt
(8 41) 52 50 02
Sekretorė-archyvarė
Margarita Stripeikienė
info@smsvb.lt
(8 41) 52 50 05