2 % bibliotekai

Nuoširdžiai dėkojame visiems, kurie, remdamiesi gyventojų pajamų mokesčio įstatymu, 1,2% sumokėto pajamų mokesčio už ankstesnius metus, paskyrė Šiaulių miesto savivaldybės viešajai bibliotekai. Jūsų paramos biblioteka tikisi ir 2020 m.

Parama iš gyventojų pajamų mokesčio teikiama pateikus prašymą Valstybinei mokesčių inspekcijai iki einamųjų metų gegužės 4 d. imtinai. Prašymą galima pateikti:

• Elektroniniu būdu (per naudojamo elektroninio banko prieigą) adresu: http://deklaravimas.vmi.lt/;
• Užpildytą prašymo formą galite tiesiogiai įteikti savo gyvenamos vietos apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos teritorinio skyriaus darbuotojui;
• Voką su užpildyta prašymo forma galite išsiųsti paštu (išskyrus elektroninį paštą) į VMI prie FM Mokestinių prievolių departamento Dokumentų tvarkymo ir archyvavimo skyrių adresu: Neravų g. 8, 66257 Druskininkai.

Ką reikia žinoti deklaracijos pateikėjui:
Paramos gavėjo pavadinimas: Šiaulių miesto savivaldybės viešoji biblioteka
Adresas: K. Korsako g. 10, Šiauliai
Paramos gavėjo identifikacinis numeris (kodas): 188204772
A. s. LT 87 7300 0100 0240 7970 (pildantiems internetu)

Taip pat reikia nurodyti ataskaitinį mokestinį laikotarpį (pvz., 2019 m.) ir paramos gavėjui prašomą pervesti pajamų mokesčio dalį procentais (iki 1,2 procento).

Jeigu reikia pagalbos, naudojantis Elektroninio deklaravimo sistema, kreipkitės į Jums artimiausią Šiaulių miesto savivaldybės viešosios bibliotekos filialą.

Nuoširdžiai dėkojame už Jūsų paramą!

Paskutinį kartą redaguota: 2020-03-05